Danh sách khách hàng

UBND Quận Thanh Xuân

Ngày đăng: 27/04/2016

Quảng cáo MTK được lựa chọn là nhà thầu thi công hạng mục biển quảng cáo thí điểm phố Lê Trọng Tấn 

Biển hiệu quảng cáo được thiết kế theo một quy chuẩn chung, đảm bảo sự đồng nhất về màu sắc, kiẻu chữ


Bảng hiệu quảng cáo Lê Trọng Tấn

Bảng hiệu quảng cáo Lê Trọng Tấn

 

 

Chia sẻ bài viết
QuangcaoMTK Located at 16/139 My Dinh - Hanoi , Hanoi, VN. Reviewed by: MTK Co., Ltd . Rated: 9/ 10 (Excellent)