Biển quảng cáo, standee, kệ chắn giọt phòng trách dịch Corona

Biển quảng cáo, standee, kệ chắn giọt phòng trách dịch Corona

Biển quảng cáo, standee, kệ chắn giọt phòng trách dịch Corona
Hưởng ứng chiến dịch “chung tay đẩy lùi Corona”, biển quảng cáo MTK cung cấp các sản phẩm tuyên truyền phụ vụ doanh nghiệp và bà con, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Các sản phẩm được Công ty quảng cáo MTK cung cấp gồm các standee hình người đề nghị rửa tay sát khuẩn, băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền, kệ chắn giọt mica ...

 
 
Kệ chắn giọt, vách ngăn mica do quảng cáo mtk cung cấp được lắp vận chuyển và lắp đặt dễ dàng, thuận tiện.
Đa dạng về chất liệu, đảm bảo các mức chi phí yêu cầu. 

  
Standee hình người tuyên truyền phòng vệ dịch bệnh Covid, đặc biệt có thể thiết kế hình mẫu theo yêu cầu.


Vách ngắn mica kín trần.

  
Tuyên truyền phòng dịch trên màn hình led.

  
BĂng rôn, pano tuyên truyền

  
Giá X, giá cuốn tuyên truyền

   

 
Bình luận
QuangcaoMTK Located at 16/139 My Dinh - Hanoi , Hanoi, VN. Reviewed by: MTK Co., Ltd . Rated: 9/ 10 (Excellent)